THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Dikke darm
Back to Top

Section

Subject

Topics

Dikke darm

De dikke darm bestaat uit de blindedarm (caecum) en het rechter opstijgende deel (colon ascendens), het dwars verlopende deel (colon transversum), het linker afdalende deel (colon descendens) en het sigmoïd (colon sigmoideum), dat aansluit op de endeldarm (rectum). De blindedarm (aan het begin van het rechter opstijgende deel) is het punt waar de dunne darm met de dikke darm samenkomt. Uit de blindedarm steekt het wormvormig aanhangsel (appendix), een kleine vingervormige buis die, voorzover bekend, geen functie heeft. De dikke darm scheidt slijm af en is grotendeels verantwoordelijk voor de opname van water uit de ontlasting.

De darminhoud is vloeibaar als deze de dikke darm bereikt, maar is meestal vast tegen de tijd dat de inhoud de endeldarm bereikt in de vorm van ontlasting. Door het grote aantal bacteriën dat in de dikke darm aanwezig is, kan een deel van het materiaal nog verder worden verteerd, wat tot gasvorming leidt. De bacteriën in de dikke darm produceren ook een aantal belangrijke stoffen, zoals vitamine K, dat een belangrijke rol speelt bij de bloedstolling. Deze bacteriën zijn nodig voor een gezonde darmfunctie, maar sommige ziekten en antibiotica kunnen het evenwicht tussen de verschillende soorten bacteriën in de dikke darm verstoren. Het resultaat is irritatie die tot de afscheiding van water en slijm leidt. Dit veroorzaakt diarree.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Galblaas en galwegen

Next: Endeldarm en anus

Figures
Tables
Disclaimer