THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Bypass-colitis
Back to Top

Section

Subject

Topics

Bypass-colitis

Bypass-colitis is een ontsteking die ontstaat in een lager deel van de dikke darm nadat de passage van ontlasting boven dit deel operatief is omgeleid.

Sommige patiënten krijgen een ileostoma (een operatief aangelegde verbinding tussen het onderste stuk van de dunne darm en een opening in de buikwand) of een colostoma (een operatief aangelegde opening tussen de dikke darm en de buikwand). Ileostomie en colostomie kunnen worden uitgevoerd ter behandeling van aandoeningen als kanker, colitis ulcerosa en diverticulitis of om beschadiging van de darm door verwonding te behandelen. Bij veel mensen, vooral wanneer de arts verwacht dat de omleiding van de dikke darm slechts tijdelijk is, laat men de gehele dikke darm of een gedeelte daarvan op zijn plaats zitten onder het punt waar de ontlastingsstroom wordt omgeleid.

Bij ongeveer eenderde van de mensen bij wie men de dikke darm geheel of gedeeltelijk op zijn plaats heeft laten zitten na ileostomie of colostomie, kunnen binnen een jaar na de operatie symptomen van bypass-colitis optreden. Deze variëren van uitscheiding van slijm via het rectum tot rectale bloedingen en pijn. De meeste mensen hoeven niet te worden behandeld omdat de symptomen licht van ernst blijven. Chirurgie om de twee gescheiden stukken van de darm weer met elkaar te verbinden en de normale stroming van de ontlasting te herstellen leidt meestal tot het verdwijnen van de ontsteking en de symptomen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Collagene colitis en lymfocytaire colitis

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer