THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Bij chronische darmontsteking raakt de darm ontstoken, wat vaak gepaard gaat met terugkerende buikkramp en diarree.

De twee voornaamste vormen van chronische darmontsteking zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In Nederland wordt de incidentie van colitis ulcerosa geschat op ongeveer 1 per 10.000 inwoners per jaar en die van de ziekte van Crohn op ongeveer 1 per 17.500 inwoners per jaar. Deze twee aandoeningen vertonen veel overeenkomsten en zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Er zijn echter diverse verschillen. Zo kan de ziekte van Crohn bijna elk gedeelte van het spijsverteringskanaal aantasten, terwijl colitis ulcerosa vrijwel altijd alleen de dikke darm treft. De oorzaak van deze aandoeningen is niet bekend. Tot de pas sinds kort bekende vormen van chronische darmontsteking behoren collagene colitis, lymfocytaire colitis en bypass-colitis.

Om de diagnose ‘chronische darmontsteking' te kunnen stellen, moet de arts eerst andere mogelijke oorzaken van ontsteking uitsluiten. Zo kan ontsteking worden veroorzaakt door infectie met parasieten of bacteriën. Daarom worden door de arts diverse onderzoeken uitgevoerd. Ontlastingsmonsters verkregen tijdens sigmoïdoscopie (see Endoscopie) worden onderzocht op aanwijzingen voor een bacteriële of parasitaire infectie (die bijvoorbeeld op reis kan zijn opgelopen). Aan de hand van bloedmonsters kan ook de aanwezigheid van een parasitaire infectie worden vastgesteld of van een tweede infectie als gevolg van antibioticagebruik (see Introductie). De arts controleert ook op seksueel overdraagbare aandoeningen van het rectum, zoals gonorroe, herpesvirusinfectie en Chlamydia-infectie. Er kunnen weefselmonsters worden genomen van de bekleding van het rectum die vervolgens onder de microscoop worden onderzocht op aanwijzingen van colon- en rectumkanker en andere aandoeningen die soms bloederige diarree veroorzaken. Andere mogelijke oorzaken van ontsteking die de arts probeert uit te sluiten, zijn ischemische colitis (wat vaker voorkomt bij mensen ouder dan 50 jaar), salpingitis, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en eierstokcysten en -tumoren bij vrouwen, coeliakie en tropische spruw.

soort

geneesmiddel

bijwerkingen (selectie)

opmerkingen

aminosalicylaten 

 

balsalazide

mesalazine

olsalazine

sulfasalazine

misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, zelden ontsteking van lever (hepatitis) en alvleesklier (pancreatitis) buikpijn, duizeligheid en vermoeidheid zijn dosisgerelateerd; hepatitis en pancreatitis zijn niet dosis-gerelateerd; bijwerkingen treden vaker op bij sulfasalazine dan bij de andere aminosalicylaten

corticosteroïden 

 

prednison

budesonide

diabetes mellitus, hoge bloeddruk, cataract, osteoporose (verminderde botdichtheid), dunner wordende huid, psychische problemen (zie tevens (see Reumatoïde artritis en andere typen artritisSidebar))diabetes mellitus, hoge bloeddruk, cataract, osteoporose (verminderde botdichtheid) (zie tevens (see Reumatoïde artritis en andere typen artritisSidebar)) diabetes en hoge bloeddruk treden eerder op bij mensen met andere risicofactoren er ontstaan minder vaak bijwerkingen dan bij veel andere corticosteroïden

immunomodulatoren 

  azathioprine mercaptopurineciclosporine methotrexaat infliximab allergische reacties, pancreatitis, laag aantal witte bloedcellenhoge bloeddruk, nierfalen, ontwikkeling van lymfomen (tumoren van het lymfestelsel)littekenvorming in de lever (cirrose), laag aantal witte bloedcellen.buikpijn, bronchitis (ontsteking van de belangrijkste luchtwegen naar de longen), infectie kans op bijwerkingen neemt toe bij langdurig gebruik talrijke potentiële directe bijwerkingen tijdens infusie, zoals koorts, netelroos, verminderde bloeddruk, ademhalingsproblemen

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Ziekte van Crohn

Figures
Tables
Disclaimer