THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Aandoeningen van de nervus hypoglossus

Aandoeningen van hersenzenuw XII (nervus hypoglossus) veroorzaken zwakte of atrofie van de tong aan de aangedane zijde.

Aandoeningen van de nervus hypoglossus kunnen een gevolg zijn van een tumor aan de schedelbasis, van een CVA, van infecties van de hersenstam of van nekletsel, waaronder letsel veroorzaakt door operatieve verwijdering van een afsluiting van een slagader in de hals (endarteriëctomie (see Revalidatie)). Amyotrofe laterale sclerose (ALS) kan ook de nervus hypoglossus beschadigen.

De tong wordt zwak aan de aangedane zijde en atrofieert uiteindelijk. Hierdoor krijgen de patiënten problemen bij het praten, kauwen en slikken. Beschadiging door amyotrofe laterale sclerose veroorzaakt kenmerkende wormachtige bewegingen in de geatrofieerde tonghelft.

Meestal wordt magnetische kernspinresonantie (MRI) uitgevoerd om te controleren op een tumor of aanwijzingen voor een CVA. Als er mogelijk sprake is van kanker of een infectie, kan er een ruggenprik nodig zijn (lumbaalpunctie (see Diagnose van aandoeningen van hersenen, ruggenmerg en zenuwenFigures)). De behandeling hangt af van de oorzaak.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Glossopharyngeusneuralgie

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer