THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Hersenschudding

Een hersenschudding is een kort bewustzijnsverlies na een hoofdletsel zonder blijvende neurologische functiestoornissen.

Hersenschuddingen leiden tot een tijdelijke hersenfunctiestoornis, maar niet tot waarneembare uitvalsverschijnselen. Een hersenschudding kan zelfs na licht hoofdletsel optreden, afhankelijk van de wijze waarop de hersenen tegen de binnenzijde van de schedel zijn gebotst.

Iemand met een hersenschudding kan zich tijdelijk verdoofd of enigszins verward voelen. Hij kan het bewustzijn gedurende korte tijd verliezen. De herinnering aan gebeurtenissen kort voor of kort na het letsel kunnen verdwenen zijn. Bij de meeste mensen treedt binnen enkele uren of dagen volledig herstel op. Soms kunnen zich tijdens de uren of soms dagen na het oorspronkelijke letsel symptomen voordoen die wijzen op een verslechtering van de hersenfunctie, vooral bij ouderen. Als deze symptomen optreden, is onmiddellijke medische hulp noodzakelijk.

Het postcommotionele syndroom bestaat uit een groep symptomen die na een hersenschudding kan optreden. Dit syndroom houdt een aantal weken tot maanden aan, maar zelden langer. De patiënt voelt zich meestal enigszins verward, heeft hoofdpijn en is abnormaal slaperig. Er kunnen duizeligheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, depressie, gebrek aan gevoelens of emoties en angst optreden. In de tussentijd kan de patiënt moeite hebben met werken, studeren en het onderhouden van sociale contacten. Het postcommotioneel syndroom is een raadselachtig verschijnsel. Het is niet duidelijk waarom deze problemen zich vaak na licht hoofdletsel voordoen. De deskundigen zijn het er niet over eens of de symptomen door microscopische beschadiging, dan wel door psychische factoren worden veroorzaakt.

Zodra de arts heeft vastgesteld dat er geen sprake is van ernstige beschadiging, is verdere behandeling meestal niet noodzakelijk. Zolang de symptomen niet verergeren, kan paracetamol worden ingenomen tegen de pijn. Volwassenen kunnen na 3 of 4 dagen acetylsalicylzuur (aspirine) of een ander niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID (see Niet-steroïde anti-inflammatoire preparaten (NSAID's))) gebruiken als het letsel niet ernstig is en er geen bloeding op een CT-scan is vastgesteld. Deze geneesmiddelen mogen niet eerder worden ingenomen, omdat ze de bloedstolling beïnvloeden en de duur van een bloeding uit beschadigde bloedvaten kunnen verlengen.

Aan mensen met het postcommotioneel syndroom kunnen geneesmiddelen worden gegeven om de hoofdpijn (see Introductie) of de duizeligheid (see Introductie) te behandelen. Sommige patiënten hebben baat bij psychiatrische behandeling.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Schedelfractuur

Next: Hersencontusie en ‑laceratie

Figures
Tables
Disclaimer