THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

De meeste zenuwvezels binnen en buiten de hersenen zijn omgeven door vele uit een vet (lipoproteïne; ‘myeline' genoemd) opgebouwde weefsellagen. Deze lagen vormen de myeline- of mergschede. Net als de isolatie rond een elektrische draad zorgt de myelineschede dat elektrische impulsen (signalen) met grote snelheid en nauwkeurigheid langs de zenuwvezel worden geleid. Wanneer de myelineschede beschadigd is, vindt geen normale impulsgeleiding plaats.

Vlak na de geboorte zijn veel van de zenuwen nog niet door uitgerijpte myelinescheden omgeven. Hierdoor zijn de bewegingen van een baby schokkerig, ongecoördineerd en onhandig. Naarmate de myelinescheden zich ontwikkelen, worden de bewegingen vloeiender, doelgerichter en beter gecoördineerd. De normale ontwikkeling van de myelinescheden is verstoord bij kinderen met bepaalde zeldzame erfelijke ziekten, zoals de ziekte van Tay-Sachs, de ziekte van Niemann-Pick, de ziekte van Gaucher en het syndroom van Hurler. Deze kinderen kunnen blijvende, vaak uitgebreide neurologische problemen hebben.

Bij volwassenen kan de myelineschede beschadigd raken door een CVA (cerebrovasculair accident, ‘beroerte'), ontsteking, immunologische aandoeningen, stofwisselingsziekten en voedingsdeficiënties (bijvoorbeeld een gebrek aan vitamine B12). Een dergelijke beschadiging wordt ‘demyelinisatie' genoemd. De myelineschede kan ook door gifstoffen, geneesmiddelen (zoals het antibioticum ethambutol) en overmatig alcoholgebruik worden beschadigd of vernietigd. Als de schede zich weer kan herstellen en regenereren, keert de normale zenuwfunctie mogelijk terug. Als de schede echter ernstig is beschadigd, kan de onderliggende zenuw afsterven, waardoor onomkeerbare schade ontstaat. Zenuwvezels kunnen zichzelf niet regenereren.

Aandoeningen die demyelinisatie in het centrale zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg) veroorzaken en die geen bekende oorzaak hebben, worden ‘primaire demyeliniserende ziekten' genoemd. Van deze ziekten komt multipele sclerose het meest voor.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Multipele sclerose

Figures
Tables
Disclaimer